Aviso legal 

En cumprimento da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico, infórmase de que o titular deste sitio web é Fundación Museo do Videoxogo de Galicia con NIF G94202223 e con domicilio en Rúa Andalucía 10,  Cangas. 36940. Pontevedra. 

Neste espazo atoparás toda a información relacionada cos termos e condicións legais que definen as relacións entre os usuarios e eu como responsable deste sitio web. 

Como usuario, é importante que coñezas estes termos antes de continuar navegando. 

CONDICIÓNS DE USO

As condicións de acceso e uso deste sitio web réxense pola lexislación vixente e polo principio de boa fe, comprometéndose o usuario a facer un bo uso do sitio web. Non se permiten condutas contrarias á lei, aos dereitos ou intereses de terceiros. 

Ser usuario do sitio web muvi.gal implica que recoñece ter lido e aceptado as presentes condicións e o estendido pola normativa legal aplicable nesta materia. Se por calquera motivo non está de acordo con estas condicións, non continúe utilizando este sitio web. 

Calquera tipo de notificación e/ou reclamación só será válida mediante notificación escrita e/ou correo certificado. 

RESPONSABILIDADES

O titular non se fai responsable da información e contidos almacenados en foros, redes sociais ou calquera outro medio que permita a terceiros publicar contidos de forma independente na páxina web do provedor. 

Non obstante, tendo en conta o art. 11 e 16 da LSSI-CE, O TITULAR comprométese a retirar ou, no seu caso, bloquear aqueles contidos que poidan afectar ou contravenir a lexislación nacional ou internacional, os dereitos de terceiros ou a moral e a orde pública. 

Tampouco se fará responsable O TITULAR dos danos causados por fallos ou configuracións incorrectas do software instalado no ordenador do internauta. Queda excluída calquera responsabilidade por calquera incidencia técnica ou fallo que se produza cando o usuario se conecte a internet. Así mesmo, non se garante a inexistencia de interrupcións ou erros no acceso ao sitio web. 

Así mesmo, O TITULAR resérvase o dereito a actualizar, modificar ou eliminar a información contida na súa páxina web, así como a súa configuración ou presentación, en calquera momento sen asumir ningunha responsabilidade por iso. 

DE PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

O TITULAR é propietario de todos os dereitos sobre o software da publicación dixital así como dos dereitos de propiedade industrial e intelectual relacionados cos contidos que se inclúen, a excepción dos dereitos sobre produtos e servizos de carácter público que non sexan titularidade do titular. 

Ningún material publicado neste sitio web pode ser reproducido, copiado ou publicado sen o consentimento por escrito do TITULAR. 

Toda a información recibida na web, como comentarios, suxestións ou ideas, considerarase cedida ao TITULAR de xeito gratuíto. Non se debe enviar información que NON SE PODA tratar deste xeito. 

Todos os produtos e servizos destas páxinas que NON son propiedade do TITULAR son marcas rexistradas dos seus respectivos propietarios e son recoñecidos como tales pola nosa empresa. Só aparecen na páxina web do TITULAR a efectos de promoción e recollida de información. Estes propietarios poden solicitar a modificación ou eliminación da información que lles pertenza. 

LEI APLICABLE E XURISDICCIÓN

Estas condicións xerais réxense pola lexislación española. Para calquera litixio que puidese xurdir relacionados co sitio web ou coa actividade que nel se desenvolva, serán competentes os Xulgados de Cangas, renunciando expresamente o usuario a calquera outro foro que puidese corresponderlle. 

POLÍTICA DE COOKIES

Podes consultar a Política de Cookies completa na páxina correspondente, accedendo dende o menú. 

POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Podes consultar a Política de Privacidade completa na páxina correspondente, accedendo dende o menú.